Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego przed Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego po

Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego.

Czas : ok 80 dni

Cena : 42 000 zl

U pacjenta przeprowadzono zabieg polegający na usunięciu pozostałych zebów, wszczepienieu łącznie 12 implantów (6 w szczęce oraz 6 w żuchwie). Następnie została założona proteza tymczasowa (stan kości nie pozwalał na natychmiastowe zaprotezowanie). Po kilku tygodniach (80 dni) pacjent otrzymał proteze stałą górną oraz proteze stałą dolną Toronto Bridge (razem 24 zęby).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość