Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego przed Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego po

Rekonstrukcja łuku dolnego oraz łuku górnego.

Czas : ok 80 dni

Cena : 42 000 zl

U pacjenta przeprowadzono zabieg metoda " All on 6 " Łuk górny i dolny : Usunięcie zebów pacjenta, implantolog wszczepił pacjentowi 12 implantów ( 6 + 6 ) . Następnie została założona proteza tymczasowa (stan kości nie pozwalał na natychmiastowe zaprotezowanie). Po kilku tygodniach (80 dni) pacjent otrzymał proteze stałą górną oraz proteze stałą dolną Toronto Bridge (razem 24 zęby).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość