All on 6 na gorze + All on 6 na dole przed All on 6 na gorze + All on 6 na dole po

Protezy stałe na 6 implantach szczęka oraz żuchwa.

9-2-2017

Znieczulenie :Głęboka sedacja

Czas : 80 dni

Cena :42 000 zł

Pierwszym zadaniem implantologa było usunięcie pozostałości zębów i korzeni pacjentki.

Następnie wszczepionych zostało 12 implantów (6 góra i 6 dół ). W tym samym dniu pacjentka otrzymała protezę tymczasową, którą użytkowała przez okres 80 dni.

Po upływie 80 dni pacjentka otrzymała protezę (na stałe !!! ) górną i dolna Toronto Bridge, przykręcaną do implantów. (razem 24 zęby).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość