image description image description

Rekonstrukcja łuku górnego: proteza stała na 5 implantach

Uzupełnienie całkowite łuku górnego. U pacjenta przeprowadzono zabieg polegający na usunięciu pozostałych zębów, wszczepieniu 5 implantów, następnie wykonano i założono protezę na stałe Toronto Bridge ( 12 zębów). Łuk dolny: przygotowanie zębów poprzez ich oszlifowanie oraz założenie mostu porcelanowego 12-punktowego.

Znieczulenie :Głęboka sedacja

Czas : 54 dni

Cena : Około 29 000 zł

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość