All on 5 góra oraz All on 5 dół przed All on 5 góra oraz All on 5 dół po

Protezy stałe na 5 implantach szczęka oraz żuchwa

Łuk górny i dolny : usunięcie zębów pacjenta, implantolog wszczepił pacjentowi 10 implantów (5 + 5 ) , następnie została założona proteza tymczasowa (stan kości nie pozwalał na natychmiastowe zaprotezowanie). Po kilku tygodniach (39 dni) pacjent otrzymał protezę stałą górną oraz protezę stałą dolną Toronto Bridge (razem 24 zęby).

Znieczulenie :Głęboka sedacja

Czas : 39 dni

Cena : Około 39 000 zł

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość