all on 6 + all on 6 przed all on 6 + all on 6 po 1 all on 6 + all on 6 po 2 all on 6 + all on 6 po 3

Proteza stała na 6 implantach szczęka , proteza stała na 6 implantach żuchwa

Cena : 44 000zł

Poniższe zdjęcia dotyczą młodego pacjenta, który w momencie, gdy sie do nas zgłosił miał założone mosty porcelanowe (zdjęcia "przed" po usunięciu części mostów). Niestety zęby pod mostami trzeba było usunąć (wszystkie) . Leczenie polegało na wszczepieniu łącznie 12 implantów (6 w szczęce, 6 w żuchwie) oraz wykonaniu i założeniu protez na stałe przykręcanych do implantów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość