szczęka: all on 4 + żuchwa: proteza na zatrzaskach przed szczęka: all on 4 + żuchwa: proteza na zatrzaskach po 1 szczęka: all on 4 + żuchwa: proteza na zatrzaskach po 2

szczęka: proteza stała na 4 implantach szczęka + żuchwa: proteza na zatrzaskach

Łuk górny: wszczepienie 4 implantów, po 60 dniach założenie 12-zębowej protezy na stałe Toronto Bridge (taki okres był niezbędny z uwagi na duży zanik kości).

Łuk dolny: ogromny zanik kości u pacjenta pozwolił jedynie na wszczepienie 2 implantów i zamontowanie na nich protezy na zatrzaskach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość